INVESTIČNÍ FOND GARTAL


Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory fondu, a to převážně ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí a developerských projektů skupiny GARTAL v Praze a okolí. Výnosy investic fondu jsou opatřovány z kapitálových zisků, dividend a úroků.

Kapitál fondu k
30.11.2023
Vlastní kapitál:
494 265 733 Kč
Objem majetku:
499 644 965 Kč
Rostislav
cite icon Fond kombinuje výnosový potenciál developerské činnosti, bohaté zkušenosti zakladatelů a zázemí úspěšné developerské společnosti s minimalizací tržního rizika pro držitele investičních akcií.
Rostislav
Ing. Rostislav Petchenko
CEO a spolumajitel skupiny GARTAL
Zakladatel fondu
Název fondu GARTAL Investment Fund SICAV a.s.
Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, rezidenční development a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír růstové investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 000 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletní
Splatnost odkupů investičních akcií do 180 dní
Výstupní poplatek 0 % po 3 letech
5 % do 3 let
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.

PORTFOLIO


Portfolio fondu tvoří převážně developerské projekty skupiny GARTAL v Praze a okolí.

Projekty v realizaci:

slide

Prime Vršovice

Téměř 70 investičních apartmánu v centru Vršovic na Praze 10. Vzhledem k umístění v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Praze, budou vhodné jak pro vlastní využití, tak i ke krátkodobému či dlouhodobému pronájmu.

slide

Moje Kubáň

Komplexní a pečlivou rekonstrukcí domu ze šedesátých let, který se nachází v centru Kubánského náměstí, vznikne přes 100 originálních jednotek o velikosti 1+kk až po 3+kk a komerční prostory v přízemí domu.

slide

Zelené kaskády

Nový bytový projekt Zelené kaskády se nachází v klidné části Prahy 9. Nabídne účelné byty od 1+kk s předzahrádkami až po nadstandardně velké byty 4+kk s terasami. Součástí projektu jsou také 3 komerční prostory.

slide

View Spořilov

Na Praze 4 nalezete novou desetipodlažní budovu, která nabízí téměř 70 bytů. Každý z nich má balkon, francouzská okna pro ničím nerušené výhledy a podlahové vytápění. Součástí domu je také parkovací dům pro více jak 100 automobilů.

slide

Pod Bertramkou

Prémiový projekt na Praze 5, Smíchov. Klidné bydlení v přírodě u lesa s centrem města na dosah.

slide

Viladům Hloubětín

Kompletně rekonstruovaný viladům s 13 investičními jednotkami. Nachází se na Praze 9 u metra Hloubětín.

slide

Zelené údolí

Novostavba v malebné obci Tuchoměřice v okrese Praha-západ. Apartmány s dispozicí od 1+kk do 3+kk jsou vhodné pro osobní užívání nebo jako investiční příležitost.

slide

Říčany Tower

Rekonstrukce budovy Alfa Tower v Říčanech v moderní multifunkční budovu. Důraz je kladen na environmentální udržitelnost a energeticky úsporná opatření včetně zelených střech.

PRO INVESTORY


icon
Investiční zaměření
nemovitosti a developerské projekty
icon
Objem majetku fondu
k 30.11.2023 cca 499 mil. Kč
icon
Investiční horizont
4 roky
icon
Reálný výnos (RIA), p. a.
 • checkNadstandardní výnos růstových investičních akcií (RIA) ve výši 7 až 8 % p.a.
 • checkGarance minimálního výnosu RIA ve výši 7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů růstových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • checkPřednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 7 % p.a. Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu - nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
 • checkDlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem, vyšší míra diverzifikace portfolia.
 • checkProfesionální zázemí úspěšné pražské developerské společnosti, profesionální správa majetku, odbornost a bohaté zkušenosti zástupců fondu.
 • checkKontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem, dohled České národní banky.
 • checkNízké vstupní a nulové výstupní poplatky při plnění podmínek statutu.
 • checkNižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy, možnost osvobození od daně z příjmů při odkupu investičních akcií po 3 letech.
 • check
  V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 171 6/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/gdpr

DYNAMIKA AKCIÍ


Investujeme společně s našimi investory – zakladatelé fondu jsou zároveň i akcionáři. Nevyděláváme na Vás, chceme vydělávat s Vámi.

Jsme konzervativní, neriskujeme, zajišťujeme, investujeme, rozvíjíme.

Naši největší předností je garance výnosů – s námi zhodnotíte svou investici minimálně o 7 % p. a.

diagram

STRUKTURA FONDU


diagram

Auditor

PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Respektovaná poradenská skupina působící na českém trhu od roku 2001 kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu.

ČNB

Česká národní banka dozoruje činnost fondu, investiční společnosti a depozitářské banky, vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření fondu a je celkovou zárukou bezpečí investice.

Depozitář

CYRRUS, a.s.
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu.

Dozorčí rada

Dozorčí orgán, který má převážně kontrolní pravomoci vůči investiční společnosti.

Investiční proces

Každý investiční záměr musí být před realizací posouzen analýzou ekonomické výhodnosti, kterou zpracovává manažer řízení rizik investiční společnosti, následně investiční záměr posuzuje investiční výbor fondu a vydává stanovisko; soulad záměru s investiční strategií fondu posuzuje a realizaci schvaluje ředitel správy majetku fondu investiční společnosti.

Administrátor a obhospodařovatel fondu

AVANT investiční společnost, a.s.
Obhospodařuje majetek fondu podle statutu fondu a v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting účetní závěrky, informace o změnách) a depozitářské bance. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akcie a vede seznam akcionářů.

Investiční výbor

Posuzuje jednotlivé investiční záměry na základě předložené analýzy ekonomické výhodnosti a vydává stanoviska pro rozhodnutí investiční společnosti.

SPV

Projektová společnost vlastněná a ovládaná fondem, která realizuje ze zdrojů od fondu jednotlivé developerské projekty.

Statutární orgán

AVANT investiční společnost, a.s.
Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, jehož členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku.

DOKUMENTY


hotel
Memorandum & factsheet
Stáhnout
hotel
Statut fondu
Stáhnout
hotel
Logo fondu
Stáhnout
hotel
Výroční zpráva za r. 2022
Stáhnout
hotel
Výroční zpráva za r. 2021
Stáhnout
hotel
Výroční zpráva za r. 2020
Stáhnout
hotel
Výroční zpráva za r. 2019
Stáhnout

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

GARTAL Investment fund SICAV a.s., IČO: 05479819. Sídlo: Kovářská 2537/5, Libeň, 190 00 Praha 9. Spisová značka: B 21934 vedená u Městského soudu v Praze. Datová schránka: 2av4p8y

LEI: 315700KCEJ1P10OGGC45

Gartal.cz
Gartal.cz
close
close

KONTAKTUJTE NÁS

Máte zájem o prohlídku nebo více informací?

  Chci dostávat novinky a nabídky od skupiny GARTAL
  AnoNe

  Seznamte se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů

  Budeme Vás kontaktovat do 24 hod.

  KLIENTSKÉ CENTRUM

  geo
  GARTAL Holding a.s.
  Kovářská 2537/5
  190 00 Praha 9 - Libeň
  clock
  Po - Pá: 9 - 18 hod.

  MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ

  AKVIZIČNÍ ODDĚLENÍ
  (VÝKUP Činžovních DOMŮ A POZEMKŮ)